Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) là một đơn vị lớn với nhiều phòng ban và đội ngũ nhân viên đông đảo. Chúng tôi, Travel One vô cùng tự hào và vinh dự khi được chọn là đối tác đồng hành cùng Phòng Ban Nguồn & Phát Triển Thị Trường của PV Gas vào giữa tháng 06/2023. Chương trình kết hợp team building và gala dinner đã diễn ra trong một không khí hào hứng và sôi động, với một loạt các hoạt động năng động được tổ chức.

Travel One chia sẻ một số hình ảnh chuẩn bị tham gia team building tại Đà Lạt:

du-lich-da-lat-2023-2gdu-lich-da-lat-2023-4du-lich-da-lat-2023-5du-lich-da-lat-2023-6du-lich-da-lat-2023-7du-lich-da-lat-2023-8du-lich-da-lat-2023-9du-lich-da-lat-2023-10du-lich-da-lat-2023-11du-lich-da-lat-2023-12du-lich-da-lat-2023-13du-lich-da-lat-2023-14

Hình ảnh gala dinner:

du-lich-da-lat-2023-15du-lich-da-lat-2023-16du-lich-da-lat-2023-17du-lich-da-lat-2023-18du-lich-da-lat-2023-20 du-lich-da-lat-2023-20du-lich-da-lat-2023-21du-lich-da-lat-2023-19

(Theo Travel One)